Gordofòbia · Una qüestió de pes

Carmen G. Megía. Tècnica en integració social i Diplomada en Educació Social. Feminista. Filla del 15M. I que actualment forma part de l’equip de Stop Gordofobia, que ve a presentar el seu fanzine en valencià sobre gordofobia…perquè la llengua també és activisme.

Continue reading →